Πορεία αλληλεγγύης στα μέσα αντιπληροφόρησης 25 Απρίλιου 2013